خانی پور, علی اصغر, سیف زاده, مینا, زارع گشتی, قربان, احمدی, مینا. (1396). ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ های نفتی Diben(ah)anthracene ،Benzo(ghi)perylane، Indeno(123cd)pyrene و Benzo(a)pyrene در ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(2), 73-82.
علی اصغر خانی پور; مینا سیف زاده; قربان زارع گشتی; مینا احمدی. "ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ های نفتی Diben(ah)anthracene ،Benzo(ghi)perylane، Indeno(123cd)pyrene و Benzo(a)pyrene در ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11, 2, 1396, 73-82.
خانی پور, علی اصغر, سیف زاده, مینا, زارع گشتی, قربان, احمدی, مینا. (1396). 'ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ های نفتی Diben(ah)anthracene ،Benzo(ghi)perylane، Indeno(123cd)pyrene و Benzo(a)pyrene در ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(2), pp. 73-82.
خانی پور, علی اصغر, سیف زاده, مینا, زارع گشتی, قربان, احمدی, مینا. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ های نفتی Diben(ah)anthracene ،Benzo(ghi)perylane، Indeno(123cd)pyrene و Benzo(a)pyrene در ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 11(2): 73-82.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.