یزدانی, عنایت اله, طالعی حور, رهبر, بهرامی, رستم. (1396). ﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(36), 65-90.
عنایت اله یزدانی; رهبر طالعی حور; رستم بهرامی. "ﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 36, 1396, 65-90.
یزدانی, عنایت اله, طالعی حور, رهبر, بهرامی, رستم. (1396). 'ﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(36), pp. 65-90.
یزدانی, عنایت اله, طالعی حور, رهبر, بهرامی, رستم. ﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 10(36): 65-90.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.