قامت, جعفر. (1396). ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ در ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺳﯿﺎ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(36), 91-118.
جعفر قامت. "ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ در ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺳﯿﺎ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 36, 1396, 91-118.
قامت, جعفر. (1396). 'ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ در ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺳﯿﺎ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(36), pp. 91-118.
قامت, جعفر. ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ در ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺳﯿﺎ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 10(36): 91-118.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.