خوش فر, غلامرضا, امینیان, صدیقه, میرزاخانی, شهربانو. (1396). ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(36), 119-148.
غلامرضا خوش فر; صدیقه امینیان; شهربانو میرزاخانی. "ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 36, 1396, 119-148.
خوش فر, غلامرضا, امینیان, صدیقه, میرزاخانی, شهربانو. (1396). 'ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(36), pp. 119-148.
خوش فر, غلامرضا, امینیان, صدیقه, میرزاخانی, شهربانو. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 10(36): 119-148.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.