صولتی سروندی, حسین, نجفی, محمد, حسام قاضی, روژان. (1396). ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(36), 149-160.
حسین صولتی سروندی; محمد نجفی; روژان حسام قاضی. "ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 36, 1396, 149-160.
صولتی سروندی, حسین, نجفی, محمد, حسام قاضی, روژان. (1396). 'ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(36), pp. 149-160.
صولتی سروندی, حسین, نجفی, محمد, حسام قاضی, روژان. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 10(36): 149-160.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.