قربانی واقعی, رضا, متین فر, عباس, ابوالحسنی, محمدهادی, غریبی, قاسم, مال الهی, احمد. (1396). ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ(Litopenaeus vannamei). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(3), 15-26.
رضا قربانی واقعی; عباس متین فر; محمدهادی ابوالحسنی; قاسم غریبی; احمد مال الهی. "ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ(Litopenaeus vannamei)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11, 3, 1396, 15-26.
قربانی واقعی, رضا, متین فر, عباس, ابوالحسنی, محمدهادی, غریبی, قاسم, مال الهی, احمد. (1396). 'ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ(Litopenaeus vannamei)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(3), pp. 15-26.
قربانی واقعی, رضا, متین فر, عباس, ابوالحسنی, محمدهادی, غریبی, قاسم, مال الهی, احمد. ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ(Litopenaeus vannamei). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 11(3): 15-26.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.