جهانگیری, معصومه, محمدی, غلامحسین, ولایت زاده, محمد. (1396). اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﯿﮑﻞ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮﮐﻼ (Rachycentron Canadum) در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﻟﯽ در ﺻﯿﺪ آب ﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(3), 47-58.
معصومه جهانگیری; غلامحسین محمدی; محمد ولایت زاده. "اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﯿﮑﻞ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮﮐﻼ (Rachycentron Canadum) در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﻟﯽ در ﺻﯿﺪ آب ﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11, 3, 1396, 47-58.
جهانگیری, معصومه, محمدی, غلامحسین, ولایت زاده, محمد. (1396). 'اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﯿﮑﻞ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮﮐﻼ (Rachycentron Canadum) در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﻟﯽ در ﺻﯿﺪ آب ﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(3), pp. 47-58.
جهانگیری, معصومه, محمدی, غلامحسین, ولایت زاده, محمد. اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﯿﮑﻞ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮﮐﻼ (Rachycentron Canadum) در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﻟﯽ در ﺻﯿﺪ آب ﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 11(3): 47-58.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.