روشن طبری, مژگان, خداپرست, نوربخش, مکرمی, علی. (1396). ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر (ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(3), 59-70.
مژگان روشن طبری; نوربخش خداپرست; علی مکرمی. "ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر (ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11, 3, 1396, 59-70.
روشن طبری, مژگان, خداپرست, نوربخش, مکرمی, علی. (1396). 'ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر (ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(3), pp. 59-70.
روشن طبری, مژگان, خداپرست, نوربخش, مکرمی, علی. ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر (ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 11(3): 59-70.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.