خدادادی, اعظم, سرور, رحیم, شریعت پناهی, مجید ولی. (1396). آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(1), 229-243.
اعظم خدادادی; رحیم سرور; مجید ولی شریعت پناهی. "آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 1, 1396, 229-243.
خدادادی, اعظم, سرور, رحیم, شریعت پناهی, مجید ولی. (1396). 'آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(1), pp. 229-243.
خدادادی, اعظم, سرور, رحیم, شریعت پناهی, مجید ولی. آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 10(1): 229-243.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.