. (1396). ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ژن‌ BAX در مخچه موش‌های صحرایی کلستاتیک تجربی، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺛﺮ داروی ﻧﻮرواﯾﺪ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(4), 0-0.
. "ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ژن‌ BAX در مخچه موش‌های صحرایی کلستاتیک تجربی، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺛﺮ داروی ﻧﻮرواﯾﺪ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9, 4, 1396, 0-0.
. (1396). 'ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ژن‌ BAX در مخچه موش‌های صحرایی کلستاتیک تجربی، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺛﺮ داروی ﻧﻮرواﯾﺪ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(4), pp. 0-0.
. ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ژن‌ BAX در مخچه موش‌های صحرایی کلستاتیک تجربی، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺛﺮ داروی ﻧﻮرواﯾﺪ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 9(4): 0-0.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.