. (1396). بررسی نوسانات جمعیت پروانه کرم خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Denis. & Schiff) (Lep., Tortricidae) و ارتباط آن با فنولوژی درخت میزبان به منظور تعیین بهترین زمان کنترل. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(3), 305-317.
. "بررسی نوسانات جمعیت پروانه کرم خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Denis. & Schiff) (Lep., Tortricidae) و ارتباط آن با فنولوژی درخت میزبان به منظور تعیین بهترین زمان کنترل". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9, 3, 1396, 305-317.
. (1396). 'بررسی نوسانات جمعیت پروانه کرم خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Denis. & Schiff) (Lep., Tortricidae) و ارتباط آن با فنولوژی درخت میزبان به منظور تعیین بهترین زمان کنترل', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(3), pp. 305-317.
. بررسی نوسانات جمعیت پروانه کرم خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Denis. & Schiff) (Lep., Tortricidae) و ارتباط آن با فنولوژی درخت میزبان به منظور تعیین بهترین زمان کنترل. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 9(3): 305-317.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.