آخوندی, آیدین, مصطفی‌لو, یوسف مصطفی‌لو, محمد قره‌باش, آشورمحمد قره‌باش, راه‌چمنی, رضا. (1397). اثرات سطوح مختلف تره‌هالوز و زمان‌های مختلف نگهداری در رقیق‌کننده‌ها بر خصوصیات منی قوچ دالاق در شرایط مایع. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(شماره 3تابستان 1397), 1-15.
آیدین آخوندی; یوسف مصطفی‌لو مصطفی‌لو; آشورمحمد قره‌باش محمد قره‌باش; رضا راه‌چمنی. "اثرات سطوح مختلف تره‌هالوز و زمان‌های مختلف نگهداری در رقیق‌کننده‌ها بر خصوصیات منی قوچ دالاق در شرایط مایع". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11, شماره 3تابستان 1397, 1397, 1-15.
آخوندی, آیدین, مصطفی‌لو, یوسف مصطفی‌لو, محمد قره‌باش, آشورمحمد قره‌باش, راه‌چمنی, رضا. (1397). 'اثرات سطوح مختلف تره‌هالوز و زمان‌های مختلف نگهداری در رقیق‌کننده‌ها بر خصوصیات منی قوچ دالاق در شرایط مایع', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(شماره 3تابستان 1397), pp. 1-15.
آخوندی, آیدین, مصطفی‌لو, یوسف مصطفی‌لو, محمد قره‌باش, آشورمحمد قره‌باش, راه‌چمنی, رضا. اثرات سطوح مختلف تره‌هالوز و زمان‌های مختلف نگهداری در رقیق‌کننده‌ها بر خصوصیات منی قوچ دالاق در شرایط مایع. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1397; 11(شماره 3تابستان 1397): 1-15.