. (1396). تأثیر سطوح مختلف بار و رطوبت نسبی محیط بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز ) مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر (. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 12(1), 43-56.
. "تأثیر سطوح مختلف بار و رطوبت نسبی محیط بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز ) مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر (". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 12, 1, 1396, 43-56.
. (1396). 'تأثیر سطوح مختلف بار و رطوبت نسبی محیط بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز ) مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر (', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 12(1), pp. 43-56.
. تأثیر سطوح مختلف بار و رطوبت نسبی محیط بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز ) مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر (. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 12(1): 43-56.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.