قالیشورانی, فرزانه سادات, میرعلینقی, مهساسادات, شعبانی, محسن. (1397). محاسبه‌ی پارامترهای انتقالات تابشی برای نوارهای سیستم B^3 ∏_g-A^3 ∑_u^+ مولکول N_2 و سیستم‌های 〖A^2∏〗_u-X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+- X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+-A^2 ∏_u یون مولکولی N_2^+. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 8(26), 1-28.
فرزانه سادات قالیشورانی; مهساسادات میرعلینقی; محسن شعبانی. "محاسبه‌ی پارامترهای انتقالات تابشی برای نوارهای سیستم B^3 ∏_g-A^3 ∑_u^+ مولکول N_2 و سیستم‌های 〖A^2∏〗_u-X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+- X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+-A^2 ∏_u یون مولکولی N_2^+". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 8, 26, 1397, 1-28.
قالیشورانی, فرزانه سادات, میرعلینقی, مهساسادات, شعبانی, محسن. (1397). 'محاسبه‌ی پارامترهای انتقالات تابشی برای نوارهای سیستم B^3 ∏_g-A^3 ∑_u^+ مولکول N_2 و سیستم‌های 〖A^2∏〗_u-X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+- X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+-A^2 ∏_u یون مولکولی N_2^+', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 8(26), pp. 1-28.
قالیشورانی, فرزانه سادات, میرعلینقی, مهساسادات, شعبانی, محسن. محاسبه‌ی پارامترهای انتقالات تابشی برای نوارهای سیستم B^3 ∏_g-A^3 ∑_u^+ مولکول N_2 و سیستم‌های 〖A^2∏〗_u-X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+- X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+-A^2 ∏_u یون مولکولی N_2^+. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1397; 8(26): 1-28.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.