. (1390). ارزیابی راهبردهای بیابان‌زدایی با کاربرد مدل تحلیلی سلسله مراتبی(AHP) و تکنیک اولویت‌بندی ترجیحی بر اساس تشابه به پاسخ‌های ایده‌آل(TOPSIS) مطالعه موردی: منطقه خضرآباد یزد. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(3), 17-30.
. "ارزیابی راهبردهای بیابان‌زدایی با کاربرد مدل تحلیلی سلسله مراتبی(AHP) و تکنیک اولویت‌بندی ترجیحی بر اساس تشابه به پاسخ‌های ایده‌آل(TOPSIS) مطالعه موردی: منطقه خضرآباد یزد". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6, 3, 1390, 17-30.
. (1390). 'ارزیابی راهبردهای بیابان‌زدایی با کاربرد مدل تحلیلی سلسله مراتبی(AHP) و تکنیک اولویت‌بندی ترجیحی بر اساس تشابه به پاسخ‌های ایده‌آل(TOPSIS) مطالعه موردی: منطقه خضرآباد یزد', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(3), pp. 17-30.
. ارزیابی راهبردهای بیابان‌زدایی با کاربرد مدل تحلیلی سلسله مراتبی(AHP) و تکنیک اولویت‌بندی ترجیحی بر اساس تشابه به پاسخ‌های ایده‌آل(TOPSIS) مطالعه موردی: منطقه خضرآباد یزد. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 6(3): 17-30.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.