. (1390). بررسی اثر استفاده از چوب گونه بید Salix alba) حاصل از خمیر شیمیایی/مکانیکی بر بعضی از خواص نوری و مکانیکی کاغذ روزنامه ( مطالعه موردی در کارخانه چوب و کاغذ مازندران) ). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(2), 89-103.
. "بررسی اثر استفاده از چوب گونه بید Salix alba) حاصل از خمیر شیمیایی/مکانیکی بر بعضی از خواص نوری و مکانیکی کاغذ روزنامه ( مطالعه موردی در کارخانه چوب و کاغذ مازندران) )". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6, 2, 1390, 89-103.
. (1390). 'بررسی اثر استفاده از چوب گونه بید Salix alba) حاصل از خمیر شیمیایی/مکانیکی بر بعضی از خواص نوری و مکانیکی کاغذ روزنامه ( مطالعه موردی در کارخانه چوب و کاغذ مازندران) )', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(2), pp. 89-103.
. بررسی اثر استفاده از چوب گونه بید Salix alba) حاصل از خمیر شیمیایی/مکانیکی بر بعضی از خواص نوری و مکانیکی کاغذ روزنامه ( مطالعه موردی در کارخانه چوب و کاغذ مازندران) ). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 6(2): 89-103.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.