طاهر محمدی, ناهید. (1397). رابطه میان ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و تحولات ساختار جمعیتی  نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر(مطالعه موردی خانواده های ساکن شهر تهران سال 95-94)رابطه میان ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و تحولات ساختار جمعیتی  نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر(مطالعه موردی خانواده های. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, (), -.
ناهید طاهر محمدی. "رابطه میان ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و تحولات ساختار جمعیتی  نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر(مطالعه موردی خانواده های ساکن شهر تهران سال 95-94)رابطه میان ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و تحولات ساختار جمعیتی  نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر(مطالعه موردی خانواده های". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, , , 1397, -.
طاهر محمدی, ناهید. (1397). 'رابطه میان ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و تحولات ساختار جمعیتی  نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر(مطالعه موردی خانواده های ساکن شهر تهران سال 95-94)رابطه میان ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و تحولات ساختار جمعیتی  نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر(مطالعه موردی خانواده های', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, (), pp. -.
طاهر محمدی, ناهید. رابطه میان ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و تحولات ساختار جمعیتی  نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر(مطالعه موردی خانواده های ساکن شهر تهران سال 95-94)رابطه میان ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و تحولات ساختار جمعیتی  نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر(مطالعه موردی خانواده های. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1397; (): -.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.