ﻗﺪردان ﻣﺸﻬﺪی, ﻋﻠﻲ رﺿﺎ. (1394). ﭘﻴﺮوﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ، ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﻃﺐ اﺳﺐ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(1 "مجموعه مقالات سخنران های کلیدی نخستین کنگره ملی طب حیوانات همراه"), 70-80.
ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﻗﺪردان ﻣﺸﻬﺪی. "ﭘﻴﺮوﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ، ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﻃﺐ اﺳﺐ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6, 1 "مجموعه مقالات سخنران های کلیدی نخستین کنگره ملی طب حیوانات همراه", 1394, 70-80.
ﻗﺪردان ﻣﺸﻬﺪی, ﻋﻠﻲ رﺿﺎ. (1394). 'ﭘﻴﺮوﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ، ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﻃﺐ اﺳﺐ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(1 "مجموعه مقالات سخنران های کلیدی نخستین کنگره ملی طب حیوانات همراه"), pp. 70-80.
ﻗﺪردان ﻣﺸﻬﺪی, ﻋﻠﻲ رﺿﺎ. ﭘﻴﺮوﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ، ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﻃﺐ اﺳﺐ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1394; 6(1 "مجموعه مقالات سخنران های کلیدی نخستین کنگره ملی طب حیوانات همراه"): 70-80.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.