وﺻﺎل, ﻧﺎﺻﺮ. (1394). ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(1), 110-120.
ﻧﺎﺻﺮ وﺻﺎل. "ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6, 1, 1394, 110-120.
وﺻﺎل, ﻧﺎﺻﺮ. (1394). 'ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(1), pp. 110-120.
وﺻﺎل, ﻧﺎﺻﺮ. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1394; 6(1): 110-120.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.