وﺻﺎل, ﻧﺎﺻﺮ. (1394). ﺿﺮورت ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮأم ﺑﻲﺣﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(1), 110-120.
ﻧﺎﺻﺮ وﺻﺎل. "ﺿﺮورت ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮأم ﺑﻲﺣﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6, 1, 1394, 110-120.
وﺻﺎل, ﻧﺎﺻﺮ. (1394). 'ﺿﺮورت ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮأم ﺑﻲﺣﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(1), pp. 110-120.
وﺻﺎل, ﻧﺎﺻﺮ. ﺿﺮورت ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮأم ﺑﻲﺣﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1394; 6(1): 110-120.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.