عباسی صاحبی, ربابه, منصوریان سرخگریه, حسین, فرصتی, رضا. (1398). ابستمولوجیا الذات فی المثنوی من منظور منهج سبینوزا المیتادیکارتی؛ دراسة مقارنة. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(35), 71-94.
ربابه عباسی صاحبی; حسین منصوریان سرخگریه; رضا فرصتی. "ابستمولوجیا الذات فی المثنوی من منظور منهج سبینوزا المیتادیکارتی؛ دراسة مقارنة". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9, 35, 1398, 71-94.
عباسی صاحبی, ربابه, منصوریان سرخگریه, حسین, فرصتی, رضا. (1398). 'ابستمولوجیا الذات فی المثنوی من منظور منهج سبینوزا المیتادیکارتی؛ دراسة مقارنة', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(35), pp. 71-94.
عباسی صاحبی, ربابه, منصوریان سرخگریه, حسین, فرصتی, رضا. ابستمولوجیا الذات فی المثنوی من منظور منهج سبینوزا المیتادیکارتی؛ دراسة مقارنة. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1398; 9(35): 71-94.