مؤید, فائزه, حاجی علی اکبری مهریزی, سیما, باق, محمد. (1397). نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(42), 125-140.
فائزه مؤید; سیما حاجی علی اکبری مهریزی; محمد باق. "نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11, 42, 1397, 125-140.
مؤید, فائزه, حاجی علی اکبری مهریزی, سیما, باق, محمد. (1397). 'نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(42), pp. 125-140.
مؤید, فائزه, حاجی علی اکبری مهریزی, سیما, باق, محمد. نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1397; 11(42): 125-140.