. (1397). بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(37), 200-232.
. "بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9, 37, 1397, 200-232.
. (1397). 'بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(37), pp. 200-232.
. بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1397; 9(37): 200-232.