افکاری, احمد, فرج پور, پروین. (1398). بررسی اثر ورمیکمپوست و تنش شوری بر میزان رنگیزه‌ها و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 14(54), 90-103.
احمد افکاری; پروین فرج پور. "بررسی اثر ورمیکمپوست و تنش شوری بر میزان رنگیزه‌ها و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 14, 54, 1398, 90-103.
افکاری, احمد, فرج پور, پروین. (1398). 'بررسی اثر ورمیکمپوست و تنش شوری بر میزان رنگیزه‌ها و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 14(54), pp. 90-103.
افکاری, احمد, فرج پور, پروین. بررسی اثر ورمیکمپوست و تنش شوری بر میزان رنگیزه‌ها و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1398; 14(54): 90-103.