علی احمد, صفورا, مهدی نژاد, نفیسه, فاخری, براتعلی, بهشتی زاده, هژیر. (1398). ارزیابی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های جو (Hordeum vulgare L.). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(31), 20-29.
صفورا علی احمد; نفیسه مهدی نژاد; براتعلی فاخری; هژیر بهشتی زاده. "ارزیابی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های جو (Hordeum vulgare L.)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9, 31, 1398, 20-29.
علی احمد, صفورا, مهدی نژاد, نفیسه, فاخری, براتعلی, بهشتی زاده, هژیر. (1398). 'ارزیابی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های جو (Hordeum vulgare L.)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(31), pp. 20-29.
علی احمد, صفورا, مهدی نژاد, نفیسه, فاخری, براتعلی, بهشتی زاده, هژیر. ارزیابی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های جو (Hordeum vulgare L.). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1398; 9(31): 20-29.