امیدی, حشمت, موسوی, سید اسماعیل, عزیزی, محمد. (1398). تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت تنش شوری. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(31), 66-74.
حشمت امیدی; سید اسماعیل موسوی; محمد عزیزی. "تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت تنش شوری". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9, 31, 1398, 66-74.
امیدی, حشمت, موسوی, سید اسماعیل, عزیزی, محمد. (1398). 'تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت تنش شوری', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(31), pp. 66-74.
امیدی, حشمت, موسوی, سید اسماعیل, عزیزی, محمد. تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت تنش شوری. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1398; 9(31): 66-74.