سرگزی, سعید, حسنوند, داریوش, اسایش, حمید. (1399). ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(36), 55-76.
سعید سرگزی; داریوش حسنوند; حمید اسایش. "ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9, 36, 1399, 55-76.
سرگزی, سعید, حسنوند, داریوش, اسایش, حمید. (1399). 'ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(36), pp. 55-76.
سرگزی, سعید, حسنوند, داریوش, اسایش, حمید. ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1399; 9(36): 55-76.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.