کاظم زاده حقیقی, علی, سبحانیان, حمید, بخشی خانیکی, غلامرضا, ابراهیمی, محمدعلی. (1399). بررسی اثر تیمارهای تنظیم کننده رشد در بیوسنتز اندول الکالوییدهای پروانش Catharanthus roseus (L) G. Don. در شرایط کشت بافت، کشت سوسپانسیونی و کشت مزرعه. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 13(1), 1-16.
علی کاظم زاده حقیقی; حمید سبحانیان; غلامرضا بخشی خانیکی; محمدعلی ابراهیمی. "بررسی اثر تیمارهای تنظیم کننده رشد در بیوسنتز اندول الکالوییدهای پروانش Catharanthus roseus (L) G. Don. در شرایط کشت بافت، کشت سوسپانسیونی و کشت مزرعه". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 13, 1, 1399, 1-16.
کاظم زاده حقیقی, علی, سبحانیان, حمید, بخشی خانیکی, غلامرضا, ابراهیمی, محمدعلی. (1399). 'بررسی اثر تیمارهای تنظیم کننده رشد در بیوسنتز اندول الکالوییدهای پروانش Catharanthus roseus (L) G. Don. در شرایط کشت بافت، کشت سوسپانسیونی و کشت مزرعه', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 13(1), pp. 1-16.
کاظم زاده حقیقی, علی, سبحانیان, حمید, بخشی خانیکی, غلامرضا, ابراهیمی, محمدعلی. بررسی اثر تیمارهای تنظیم کننده رشد در بیوسنتز اندول الکالوییدهای پروانش Catharanthus roseus (L) G. Don. در شرایط کشت بافت، کشت سوسپانسیونی و کشت مزرعه. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1399; 13(1): 1-16.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.