محمدی, شعبان, سعیدی, هادی, طالبی نجف آبادی, عبدالحسین, الهی شیروان, قاسم. (1400). ارائه مدلی برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت های نویزدار سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین، رگرسیون بردار پشتیبان بهمراه بهینه‌سازی ازدحام ذرات و مقایسه آن با عملکرد مدل های تبدیل موجک، شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خودرگرسیون و رگرسیون چندجمله‌ای. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 12(49), 399-421.
شعبان محمدی; هادی سعیدی; عبدالحسین طالبی نجف آبادی; قاسم الهی شیروان. "ارائه مدلی برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت های نویزدار سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین، رگرسیون بردار پشتیبان بهمراه بهینه‌سازی ازدحام ذرات و مقایسه آن با عملکرد مدل های تبدیل موجک، شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خودرگرسیون و رگرسیون چندجمله‌ای". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 12, 49, 1400, 399-421.
محمدی, شعبان, سعیدی, هادی, طالبی نجف آبادی, عبدالحسین, الهی شیروان, قاسم. (1400). 'ارائه مدلی برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت های نویزدار سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین، رگرسیون بردار پشتیبان بهمراه بهینه‌سازی ازدحام ذرات و مقایسه آن با عملکرد مدل های تبدیل موجک، شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خودرگرسیون و رگرسیون چندجمله‌ای', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 12(49), pp. 399-421.
محمدی, شعبان, سعیدی, هادی, طالبی نجف آبادی, عبدالحسین, الهی شیروان, قاسم. ارائه مدلی برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت های نویزدار سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین، رگرسیون بردار پشتیبان بهمراه بهینه‌سازی ازدحام ذرات و مقایسه آن با عملکرد مدل های تبدیل موجک، شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خودرگرسیون و رگرسیون چندجمله‌ای. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1400; 12(49): 399-421.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.