1.

ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تحلیل رفتگی کارمندان تربیت بدنی استان گیلان

صفحه 1-6
شهرام علم؛ عباس کهکشانی پور؛ مریم منظمی

2.

بررسی و تعیین تفاوت سبکهای هویتی درمیان هواداران تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران برحسب ویژگیهای جمعیت شناختی آنها

صفحه 7-19
حسن قاسمعلی پور؛ محمدناصر نجف پور؛ فاطمه نصر اصفهانی؛ داود نصر اصفهانی

3.

ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان

صفحه 21-28
رعنا احمدپور؛ مظفر یکتایار؛ رسول نظری

4.

تحلیل مسیر برنامههای سوم و چهارم توسعة کلان ورزش استان آذربایجان غربی در بُعد عمرانی و قهرمانی

صفحه 29-33
سحر احمدی؛ میرمحمد کاشف؛ مهرداد محرم زاده؛ نرگس اسمعیلی

5.

ارتباط بین تحلیلرفتگی و سلامت روانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

صفحه 35-42
علی محمد صفانیا

6.

رتبهبندی و مقایسة تسهیلات ورزشی دانشگاههای استان کرمان با استانداردهای موجود

صفحه 43-52
هلن حسینی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

7.

بررسی رابطة دوره های ضمن خدمت با تعهد شغلی دبیران تربیت بدنی (مطالعة موردی: ادارة آموزش و پرورش شهرستان مراغه)

صفحه 53-59
الهه مدادی نانسا؛ سارا کشگر؛ زهرا تسلیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.