دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-13، صفحه 1-92  XML

1

تعیین روابط عملکرد دانه و سایر صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های جو از طریق آمار چند متغیره

صفحه 1-13
علی احمدی؛ راضیه پورقاسمی؛ طهماسب حسین پور

2

تعیین نیاز کود نیتروژن در گیاه سورگوم بر اساس کارت رنگ برگ

صفحه 15-24
علی ایزی؛ محمد آرمین؛ اسماعیل فیله کش

3

اثر بستر کشت خاکی و آب‌کشت بر رشد و عملکرد غده‌چه سیب‌زمینی

صفحه 25-35
منیره حاجی‌آقائی کامرانی؛ کاظم هاشمی‌مجد؛ نصرت‌اله نجفی؛ هادی حسین نیا

4

ضرورت پایش و کنترل بیلان آب و نمک در منطقه توسعه ریشه‌های نیشکر در بخشی از اراضی میانی استان خوزستان

صفحه 37-45
فائزه رجب زاده

5

اثر محلول پاشی با مواد ضدتعرق و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید فرخ در کشت دوم در منطقه میانه ‌

صفحه 47-59
احد صمدی؛ علی فرامرزی

6

اثر سطوح مختلف نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد ذرت با استفاده از مدل APSIM

صفحه 61-73
اکرم عباسپور؛ مریم عباسپور؛ ابوالفضل مجنونی

7

اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای

صفحه 73-83
امین عباسی مقدم؛ مرضیه عباسی مقدم

8

اثر پیش تیمار عناصر کم مصرف بر تخلیه مواد اندوخته بذر عدس در دماهای مختلف

صفحه 85-94
علی اصغر علیلو


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.