1.

مطالعه تشریحی ساقه 6 گونه از جنس Stachys

صفحه 1-8
محمد مهدی دهشیری؛ مریم آزادبخت

2.

بررسی اثر نگهداری در شرایط فراسرد بر پایداری فیتوشیمیایی گیاه مرزهSatureja sahendica

صفحه 9-16
شبنم شهبازی؛ عباس قمری زارع؛ فاطمه سفیدکن؛ علی اشرف جعفری؛ وحید عبدوسی

3.

بررسی اثرات عصاره هیدرو الکلی عروسک پشت پرده) Physalis alkekengi ( روی رشد تومور سرطان پستان وابسته به گیرنده استروئید مثبت در موش

صفحه 17-24
مریم تیموری

4.

بررسی اثر داروی دکاربازین بر تکوین فولیکول های تخمدان و هورمون های محرک جنسی و استرادیول در موش ماده نژاد NMRI

صفحه 25-34
نسیم حیاتی رودباری؛ سیمین محمدی گرجی؛ کاظم پریور؛ زینب غفاری فر

5.

مطالعه اثر تغییرات شوری محیطی بر شاخص های خونی و ترکیب لاشه در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)

صفحه 35-44
امیرپرویز سلاطی؛ رضا فرشادیان؛ سعید کیوان شکوه؛ حسین پاشازانوسی

6.

آماده سازی و بررسی خصوصیات نانوذرات مگنتیک-زیست تخریب‌پذیر مبتنی بر پلی اورتان جهت انتقال ژن به سلول‌های MCF-7

صفحه 45-58
ژاله علی رضازاد؛ هاشم یعقوبی؛ سمیه جاوید؛ زهرا عجم

7.

ریز ازدیادی رز (Rosa hybrid. cv. Maurossia) و مقایسه تشریحی اندام‌های رویشی در گیاهان باززایی شده و زراعی

صفحه 59-72
پریسا جنوبی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.