1.

تحلیل زیبایی‌پرستی عرفانی بر اساس فلسفه زیبایی‌شناسی (با تأکید بر آراء هگل)

صفحه 13-42
نرجس توحیدی فر؛ سعید اسدی

2.

بررسی شاخصه های تجربۀ اوج عرفانی در غزل های بیدل دهلوی بر اساس نظریّۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو

صفحه 43-70
رضا جلیلی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان

3.

شیوه‌های ترغیب در متون عرفانی با تکیه بر منظومة حقیقة‌الحقّ یا آینة حقّ‌نما

صفحه 71-101
اعظم خادم؛ مریم محمودی؛ پریسا داوری؛ حسین آقاحسینی

4.

کیخسرو و بهرام (خوانش بینامتنی شاهنامه و هفت پیکر از منظر شخصیت پردازی اسطوره‌گونه کیخسرو و بهرام گور)

صفحه 103-130
رضا رفایی قدیمی مشهد؛ حسینعلی قبادی

5.

دیالوگ یا جبروت متن؛ واکاوی برداشت جامی از باده‌سرایی ابن‌فارض

صفحه 131-156
سیّد حسین سیّدی؛ سعیده ممیزی

6.

پیکرگردانی اساطیر در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 157-181
حسن شامیان

7.

گونه‌شناسی منشاء مرگ در اساطیر جهان

صفحه 183-216
سید سعید رضا منتظری؛ حسین صابری ورزنه

8.

کارکرد مدحیِ اساطیر در شعر خاقانی

صفحه 217-246
رضا صادقی شهپر

9.

تحلیل نشانه ـ معناشناختی کارکرد گفتمانی مقاومت اسطوره‌ای در داستان سیاوش

صفحه 247-280
ابراهیم کنعانی

10.

بازشناخت جایگاه خیال در معماری با تکیه بر مثنوی معنوی

صفحه 281-310
ریحانه نیک روش؛ ژاله صابرنژاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.