1.

شناسایی برخی از سیانوباکتری های هتروسیست دار مزارع برنج استان مازندران با تاکید بر رویکرد چند ژنی

صفحه 213-228
سارا کبیرنتاج؛ قربانعلی نعمت زاده؛ احمدفرهاد طالبی؛ میثم طباطبایی؛ پراشانت سینگ

2.

مقایسه حساسیت ایمونوسنسور مبتنی بر نانوذرات سیلیکای رنگی با روش کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز در تشخیص بروسلا آبورتوس

صفحه 229-238
آرش شمس؛ بهاره رحیمیان ظریف؛ مجتبی صلوتی؛ رضا شاپوری؛ ساکو میرزایى

3.

مقایسه و بهینه سازی تولید ترکیبات آنتی اکسیدان سویه های بومی و غیر بومی قارچ آسپرژیلوس

صفحه 239-251
فاطمه مشکی؛ نفیسه سادات نقوی؛ مسعود فولادگر

4.

آنالیز سنتز و فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات سلنیوم تولید شده توسط سودوموناس آلکالیژنز

صفحه 252-266
مراحم آشنگرف؛ سیده رویا حسینی

5.

شناسایی مولکولی و بهینه سازی شرایط تولید آنزیم لیپاز باسیلوس تورنجینسیس L26

صفحه 267-278
فرزانه کریمیان؛ محمدحسن قربانی؛ سید حسین میردامادیان

6.

تاثیر باکتری های اندوفیت برنج در کنترل زانتوموناس اریزی پاتووار اریزی و الگوی بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز در شرایط همزیستی با باسیلوس سوبتیلیس

صفحه 279-293
حدیث یوسفی؛ نادر حسن زاده؛ کیوان بهبودی؛ فرید بیکی فیروزجاهی

7.

شناسایی فعالیت و بیان ژن پمپ افلاکس سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس

صفحه 294-304
زهرا توکلی؛ حسن صاحب جمعی؛ لیلا پیشکار؛ زهره علی مددی؛ حسن نوربازرگان؛ امیر میرزایی

8.

بهینه سازی فعالیت کنترل زیستی جدایه های مخمرهای کم تخمیر در برابر آسپرژیلوس نایجر به منظور سم زدایی از آب انگور

صفحه 305-317
آرش بابایی؛ محسن دوزبخشان؛ حدیث طوافی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.