1.

بررسی تعیین استراتژی مرسوم در نظام بودجه ریزی ایران

صفحه 1-8
محمدرضا کردلو؛ کرم اله دانش فرد؛ اکبر عالم تبریز؛ مهدی تقوی

2.

توسعه پایدار اجتماعی در سطح ایران و جهان: با رویکرد داده کاوی

صفحه 9-19
منا آهنی؛ مرتضی موسی خانی؛ محمدعلی افشارکاظمی

3.

ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت در افزایش توانمندی کارکنان

صفحه 21-36
مریم طاهرخانی؛ ناصر حمیدی

4.

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه استعداد محوری سازمان‌های دولتی

صفحه 37-53
فرشاد نعمتی؛ قاسم انصاری رنانی؛ عادل صلواتی؛ پویا فاروقی

5.

واکاوی مفهوم انرژی سازمانی وطراحی مدل فرآیندآزادسازی آن در سازمان

صفحه 55-67
هاشم بهاروند؛ فواد مکوندی؛ سیروس کراهی‌مقدم؛ قنبر امیرنژاد

6.

ارائه‌ی مدل شناسایی پتانسیل های دانشگاهی در بهبود فضای کسب و کار صنایع کوچک

صفحه 69-77
حسین کاشفی علی‌پور؛ احمد اصلی‌زاده

7.

تأثیر تناسب خودپنداره، ذهنی کارکردی و تعلق عاطفی بر وفاداری مشتریان

صفحه 79-85
سارا مهربان؛ احمد راه چمنی؛ مرضیه ساکی

8.

بررسی رابطه معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی کارکنان

صفحه 87-95
ابوالقاسم بریمانی؛ محمد رضایی پاجی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.