1.

کاربردهای لجن فاضلاب در کشاورزی

صفحه 1-9
جلال امیدی؛ سمانه عبدالمحمدی

2.

بررسی برهمکنش تنش خشکی با اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum L.)

صفحه 11-22
امین باقی زاده؛ سید محمد علی وکیلی شهربابکی؛ افسانه بیانی؛ زهرا توحیدی

3.

ریزازدیادی توسط IBA و Kin و القای تتراپلویید توسط کلشی‌سین در ارکید فالانوپسیس

صفحه 23-35
محسن محمدی؛ بهزاد کاویانی؛ شهرام صداقت حور

4.

کارایی محلول پاشی منابع مختلف آهن به همراه سولفات روی بر افزایش خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم احمد آقایی

صفحه 37-46
زهرا سلامت بخش؛ سید مهدی میری؛ علی خانمیرزایی فرد

5.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های بومی برنج (Oryza sativa L.) بر اساس صفات فیزیولوژیک

صفحه 47-59
محمدرضا جعفری تلوباغی؛ نسیم رنج‎کش؛ مرتضی سام دلیری

6.

بررسی تاثیر کاربرد کودهای آلی روی میزان کلروفیل و قند محلول در گل میخک و مقایسه آن با کودهای شیمیایی

صفحه 61-68
الهام مطلبی؛ رحیم بوربور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.