دوره و شماره: دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396  XML

1

تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر کارآیی نیتروژن و فسفر در خرفه ‏‏(‏Portulaca oleracea L.‎‏)‏

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 1-16
سیف‌اله فلاح؛ بهجت عمرانی

2

بهبود برخی صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و جو با استفاده ‏از سلنیوم در شرایط دیم

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 17-30
نورعلی ساجدی ساجدی؛ حمید مدنی

3

پاسخ سیب‌زمینی رقم کایزر (‏Solanum tuberosum cv. Kaiser‏) به منابع ‏مختلف کودی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 31-50
محمدرضا سعیدی؛ مهراب ‏ یادگاری

4

بررسی کمیت و کیفیت علوفه شبدر برسیم ‏‎(Trifolium alexandrinum L.) ‎‏ ‏با کاربرد سویه‌‌های باکتری ‏Pseudomonas putida‏ و کود فسفره در کشت دوم

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 51-68
محمدحسین انصاری؛ مهدی قدیمی

5

‏ نقش محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و کیتوزان در شرایط تنش کم آبی بر ‏برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد روغن گلرنگ ‏‎(Carthamus tinctorius L.)‎

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 69-84
ایوب امیری؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ علیرضا سیروس مهر

6

اثر هیومیک اسید بر فعالیت آنزیم‎‌‎های آنتی اکسیدانت و عملکرد کرچک ‏‏(‏Ricinus commonis L.‎‏) در شرایط کمبود آب ‏

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 85-98
محمدرضا دادنیا ‏

7

بررسی رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی مرزه (‏Satureja hortensis L.‎‏) ‏تحت تنش شوری

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 99-110
لمیا وجودی مهربانی؛ محمدباقر حسن‎‌‎پور اقدم؛ رعنا ولیزاده کامران

8

‏ ارزیابی هدایت الکتریکی، کلروفیل و عملکرد گندم تحت تنش کم آبی با کاربرد ‏زئولیت

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 111-126
محمد میرزاخانی

9

‏ بررسی مقاومت جمعیت‌های خردل وحشی (‏Sinapis arvensis L.‎‏)‏‎ ‎به علف‌کش ‏تری بنورون متیل

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 127-142
مهدی افشاری؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو؛ جاوید قرخلو؛ گودرز احمدوند

10

‏ ارزیابی تنوع‌گونه‌ای و شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز مزارع دیم نخود (‏Cicer ‎arientinum L.‎‏) در استان کرمانشاه

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 143-162
ایرج نصرتی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ روح اله امینی؛ محمدرضا شکیبا

11

‏ اثر سیستم‌های خاک‏ورزی و کاربرد علف‌کش در کنترل علف‌های هرز کلزا ‏ (‏Brassica napus L.‎‏)‏

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 163-178
سید علی فروزنده؛ الهام الهی‌فرد؛ نصرت ا... حیدرپور؛ عبدالرضا سیاهپوش

12

‏ تأثیر غلظت‌های کاهش یافته علف‌کش‌ تریفلورالین در کنترل علف‌های‌هرز ‏سلمه‌تره (‏Chenopodium album L.‎‏) و تاج‌خروس ریشه قرمز (‏Amaranthus ‎retroflexus L.‎‏) در مزارع سیب‌زمینی (‏Solanum tuberosum L.‎‏)‏

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 179-196
محمد تقی آل ابراهیم؛ الهام صمدی کلخوران

13

تعیین دوره بحرانی تداخل علف‌های هرز برنج (‏Oryza sativa L.‎‏) در مازندران

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 197-210
رحمت‎‌‎اله صالحی زرخونی؛ سعید وزان؛ همت‎‌‎اله پیردشتی؛ علی کاشانی؛ فرید گلزردی

14

کاربرد علف‌کش در مزارع برنج تلقیح شده با ازتوباکتر کروکوکوم ‏ (‏Azotobacter chroococcum‏)‏

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه 211-228
اکبر شیرزاد چناری؛ هاشم امین پناه؛ پیمان شریفی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.