دوره و شماره: دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 759-774، صفحه 697-936  XML

1

واکنش برخی شاخص‌های رشد و عملکرد شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) به زئولیت و کود نیتروژن در شرایط تنش کم‌آبی

صفحه 697-720
ابوالفضل باغبانی آرانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ علی مختصی بیدگلی

2

بررسی جذب و کارآیی مصرف نور در کشت مخلوط ارزن معمولی و سویا تحت تنش کمبود آب

صفحه 721-742
سمیه حاجی نیا؛ گودرز احمدوند

3

ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیولوژیک ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم‌آبی و کاربرد براسینواستروئید

صفحه 743-758
مهناز ظفری؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ محمد صدقی

4

ارزیابی عکس‌العمل ذرت دانه‌ای به مدیریت کم آبیاری با استفاده از مدل SWAP

صفحه 759-774
ابراهیم امیری؛ فهیمه شیرشاهی

5

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.) به کاربرد باکتری‌های افزاینده رشد گیاه و کود شیمیایی‌نیتروژن در شرایط دیم

صفحه 775-790
امیر میرزایی؛ رحیم ناصری؛ سید محمد تراب میری؛ عباس سلیمانی‌فرد؛ امین فتحی

6

اثر کودهای حاوی نیتروژن بر عملکرد و موسیلاژ اسفرزه (Plantago ovata L.) در آبیاری نرمال و قطع آبیاری

صفحه 791-804
امیر طغرائـی؛ بهرام میرشکاری؛ جهانفر دانشیان؛ حمداله کاظمی اربط؛ مهرزاد محصص مستشاری

7

پیش تیمار بذر با متانول، اتانول، بُر و منگنز و اثر آنها بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش کمبود آب

صفحه 805-820
ابراهیم خلیل وند بهروزیار

8

نیاز غذایی اکوتیپ‌های حنا (Lowsonia inermis L.) بر مبنای شاخص‌های فتوسنتزی و رشدی در منطقه شهداد

صفحه 821-836
امین پسندی‌پور؛ حسن فرح بخش

9

مقایسه عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیک رشد و نمو ارقام کنجد در شرایط استفاده از منابع کودهای شیمیایی و بیولوژیک پتاسیم

صفحه 837-856
حمید مدنی؛ بهزاد ثانی؛ حمید قلی‌پور

10

مایه زنی قارچهای Piriformospora indica و Trichoderma virens جهت بهبود صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد برنج در مقادیر مختلف کود فسفر

صفحه 857-874
فائزه محمدی کشکا؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان

11

پاسخ خصوصیات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به زمان، مقدار و روش مصرف نیتروژن

صفحه 875-888
محمد میرزاخانی

12

اثر محصول قبلی و مقدار کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم شیرودی

صفحه 889-904
ابوذر عباسیان؛ هاشم امین‌پناه

13

بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد برخی ارقام گندم بهاره در تاریخ‌های مختلف کاشت درنیشابور

صفحه 905-922
زینب بایگی؛ سعید سیف‌زاده؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ احمد جعفر‌نژاد

14

اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد اسانس نعناع فلفی (Mentha piperita L.)

صفحه 923-936
قربان دیده باز مغانلو؛ احمد توبه؛ رسول فخاری؛ حسن خانزاده؛ سیده اعظم سعادت


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.