دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 35-46  XML

1

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد مطالعه: شهرستان تالش)

صفحه 1-11
شهرام امیرانتخابی؛ فرهاد جوان؛ حسن حسنی مقدم

2

کاربرد تصاویر ماهواره ای برای تهیه نقشه کاربری اراضی حوضه آبخیز قزل اوزن با استفاده از تکنیک فیوژن و پردازش شی گرا

صفحه 13-21
محمد خضری احمدآباد؛ کریم سلیمانی

3

مدیریت سکونتگاههای غیررسمی شهری با مشارکت عمومی

صفحه 23-34
محمد پورنبوی

4

تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع فضایی خدمات عمومی در مناطق شهری شهر ارومیه

صفحه 35-46
هادی حکیمی؛ پریا علیزاده؛ مصطفی هرائینی

5

رویکرد شهروندی فضایی؛ چهارچوبی برای مشارکت شهروندان در فرآیندهای برنامه ریزی شهری

صفحه 47-65
احسان اصلانی؛ اسماعیل شیعه؛ مریم اصلانی

6

تحلیل امنیت انسانی-شهری در استان خراسان جنوبی از منظر ژئوپلیتیک با استفاده نزم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 67-78
زهرا چترسیماب


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.