دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، زمستان 1395، صفحه 59-68  XML

1

اثر هیپولیپیدمیک اسانس شوید در موش‌های صحرایی هیپرلیپیدمیک

صفحه 1-10
طیبه مرادخانی؛ مریم عیدی؛ علیرضا سعیدی نیا

2

بررسی ومقایسه تنوع صفات رویشی و زایشی برخی از ارقام جنس گلابی(Pyrus L. spp.) استان آذربایجان غربی

صفحه 11-35
هدیه کریمی؛ عباسعلی دهپور جویباری؛ اسلامی جدیدی

3

بررسی اثرات نیترات کادمیوم وتنظیم کننده های رشد در کشت بافت گیاه لوبیا چیتی.Phaseolus vulgaris L

صفحه 37-49
آیدا تقی زاده قویدل؛ احمد مجد؛ معصومه میرزایی

4

بررسی ژن‌های بتالاکتاماز TEM و SHVدر انتروکوکوس فکالیس مقاوم به جنتامایسین جداشده از گوشت‌های قرمز مصرفی.

صفحه 51-58
رضوان شیروانی؛ محمدرضا مهرابی؛ محسن میرزایی

5

بررسی فعالیت همولیتیک عصاره های بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae

صفحه 59-68
عیسی جبله؛ مجید کزازی؛ احمد آسوده

6

تاثیر میدان مغناطیسی، محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر جوانه زنی بذر گیاه پروانش Catharanthus roseus.L)

صفحه 69-78
مریم پیوندی؛ سیده مریم سید طالبی؛ احمد مجد

7

تکوین میکروگامتوفیت در . Leucanthemum vulgare L

صفحه 79-94
زهرا بقایی فر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.