دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 1-162  XML

1

شناسایی سبک‌های یادگیری: بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای

صفحه 1-11
علی غنایی؛ اعظم محمدزاده قصر؛ حمیده پاکمهر؛ الهه حجار

2

مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای تصویر سازی ذهنی، تفکر بلند، بازنمایی کتبی و بازنمایی حرکتی بر عملکرد دانش‌آموزان ابتدایی در حل مسائل کلامی ریاضی

صفحه 12-22
مسعود سلیمی؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ حسن ملکی

3

ارزیابی ابعاد برنامه توسعه حرفه‌ای دبیران در زمینه نانو فناوری از دیدگاه دبیران شهر اصفهان

صفحه 23-33
ملیحه زارعی شمس آبادی؛ پیام نجفی؛ زهره سعادتمند؛ محمدحسین یار محمدیان

4

امکان سنجی اجرای برنامه درسی با رویکرد معنوی در دوره متوسطه

صفحه 34-50
صمد ایزدی؛ مصطفی قادری؛ فاطمه حسینی

5

تحلیلی بر نظریه تجربه زیبایی شناسی جان دیویی

صفحه 51-62
مریم انصاری؛ حسنعلی بختیار نصرابادی؛ محمدجواد لیاقت دار؛ خسرو باقری

6

تأثیر روش‌های آموزشی نقشه مفهومی، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی

صفحه 63-73
جمال عاشوری؛ محمد باقر کجباف؛ غلامرضا منشئی؛ هوشنگ طالبی

7

عوامل فرهنگی مؤثر برتدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 74-87
سکینه محبی امین؛ حسین جعفری ثانی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ امیر امین یزدی

8

رابطه بین وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی خانواده، فعالیت‌های خواندن در خانه، خودپنداره و نگرش دانش‌آموزان به خواندن با عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان (بر اساس مطالعات پرلز 2006)

صفحه 88-103
رقیه قائد امینی؛ علیرضا کیامنش؛ رقیه قربانی

9

بررسی نقش سبک‌های تربیتی خانواده‌های سنتی ومدرن بر عملکرد تحصیلی فرزندان

صفحه 104-115
سید مرتضی علوی اعلا

10

بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان با ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

صفحه 116-124
مهدی سبحانی نژاد؛ عطیه سادات حسینی یزدی

11

بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و راهبردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان

صفحه 135-146
علیرضا بخشایش

12

ارزیابی کیفیت برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

صفحه 147-162
حیدر قادری؛ عباس شکاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.