دوره و شماره: دوره 2، شماره 23 - شماره پیاپی 50، پاییز 1395، صفحه 27-39  XML

1

ویژگی‏های برنامه‏های درسی در عصر جهانی شدن و بین‌المللی کردن برنامه درسی

پژوهش در برنامه ریزی درسی
صفحه 1-13
رحیمه منصوری گرگر؛ اکبر صالحی؛ عفت عباسی

2

چالش‌های دانشگاه در تدوین محتوای متناسب با شایستگی‌های یادگیرنده مادام العمر

پژوهش در برنامه ریزی درسی
صفحه 14-26
صدیقه کریمی؛ احمدرضا نصر؛ مصطفی شریف

3

مقایسه ارزیابی عملکرد معلمان از طریق ویدئو دیتا با سایر روش‌های موجود ارزیابی عملکرد تدریس

پژوهش در برنامه ریزی درسی
صفحه 27-39
عاطفه ریگی؛ مصطفی قادری؛ جمال سلیمی

4

اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق بر بازده‌های شناختی یادگیری دانشجومعلمان در درس روانشناسی تربیتی

پژوهش در برنامه ریزی درسی
صفحه 40-52
شهنام آزادمرد؛ محمدباقر کجباف؛ سالار فرامرزی؛ هوشنگ طالبی

5

رابطه سبک‌های یادگیری با روحیه پرسشگری دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان

پژوهش در برنامه ریزی درسی
صفحه 53-63
معصومه حیدرپور؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمدحسین یارمحمدیان

6

ارائه مدلی جهت تعیین رابطه بین برنامه درسی پاسخ‌گو و ارزشیابی کلاسی ادراک شده مبتنی بر میانجی‌گری درگیری تحصیلی

پژوهش در برنامه ریزی درسی
صفحه 64-78
فرهاد شفیع پور مطلق؛ مهدی راستی بزرگی

7

تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی ششم بر اساس مؤلفه‌های سند تحول بنیادین (هویت ملی، اخلاق، آداب و مهارت‌های زندگی )

پژوهش در برنامه ریزی درسی
صفحه 79-88
علیرضا قاسمی زاد؛ فاطمه اسدالهی

8

جایگاه مؤلفه‌های هویت فرهنگی در کتاب‌های ادبیات فارسی (تحلیل محتوا)

پژوهش در برنامه ریزی درسی
صفحه 89-101
صادق پناهی توانا؛ یحیی معروفی

9

رابطه بین سبک پردازش هویت و پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه‌ای سلامت عمومی در بین دانش‌آموزان دختر و پسردوره پیش دانشگاهی

پژوهش در برنامه ریزی درسی
صفحه 102-112
شهرام رنجدوست

10

اثر بخشی یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان بر اساس الگوی جورچین

پژوهش در برنامه ریزی درسی
صفحه 113-125
فاطمه خالوندی؛ مریم بذرافشان

11

بررسی نقش عوامل زمینه‌ای مؤثر در تقلب تحصیلی دانش‌آموزان: رویکرد تحلیل آمیخته

پژوهش در برنامه ریزی درسی
صفحه 126-135
پیمان یارمحمدزاده؛ مجید داداش زاده؛ وحید داداش زاده

12

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی جامعه‌شناسی دوره دبیرستان به لحاظ توجه به مفاهیم تربیت شهروندی

پژوهش در برنامه ریزی درسی
صفحه 136-147
شهلا ذهبیون؛ علیرضا یوسفی؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی آرای


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.