دوره و شماره: دوره 2، شماره 25 - شماره پیاپی 52، بهار 1396، صفحه 12-27  XML

1

بررسی مبانی تربیتی حیات طیبه در سند چشم انداز تحول (سند ملی برنامه درسی ) با دید انتقادی

صفحه 1-11
سیدمحمد محمدزاده؛ احمدعلی فروغی ابری

2

سنجش جهت گیری برنامه ی درسی اساتید: مطالعه موردی اساتید دانشگاه کردستان

صفحه 12-27
جمال سلیمی؛ زیبا شهبازی

3

مفهوم پردازی گفتمان برنامه درسی محیط کار؛ گفتمان نو ظهور یا مغفول

صفحه 28-34
هومن دوستی حاجی آبادی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی

4

برنامه‌ درسی پنهان: چالشی پیدا یا فرصتی ناپیدا؟!

صفحه 35-46
سید حسین عبادی

5

بررسی انواع تعامل در محیط های یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری در پردیس های مجازی

صفحه 47-62
عیسی ابراهیم زاده؛ مرجان معصومی فرد

6

موانع و مشکلات اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس استثنایی کم‌ توان ذهنی

صفحه 63-73
لیلا محققیان؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری

7

تأثیر استفاده از فناوری های نوین آموزشی برکیفیت فعالیت های آموزشی دبیران

صفحه 74-83
عباس شکاری؛ زهرا محمدی خشوعی؛ بهادر محمدی

8

ارزشیابی تجهیزات و امکانات محیط کارگاهی در برنامه درسی دوره متوسطه‌ی حرفه‌ای دانش-آموزان با نیازهای ویژه

صفحه 84-97
مقصود امین خندقی؛ صدیقه کاظمی؛ حمیده پاک مهر؛ سید محسن اصغری نکاح

9

تأثیر برنامه درسی آموزش هنر دیسیپلین محور بر تربیت هنری دانش آموزان دوره ابتدایی

صفحه 98-110
خلیل غفاری؛ اسماعیل کاظم پور؛ مریم اوقانی همدانی

10

ارائه مدل توضیحی ویژگی های فردی، ادراک از برنامه درسی و رشد شایستگی های رهبری دانشجویان دانشگاه شیراز

صفحه 111-129
مهدی محمدی؛ لیلا ملتجی

11

مقایسه تأثیر آموزش مسائل زیست محیطی به شیوه نگاره مفهوم مشارکتی و روش رایج، بر یادگیری، یادداری و طبیعت گرایی دانش آموزان پایه پنجم

صفحه 130-140
فرخ فیضی؛ حسین مهدی زاده؛ شیرزاد آقایی

12

میزان موفقیت برنامه درسی آداب ومهارتهای زندگی اسلامی ( طرح کرامت ) برکسب مهارت حل مسأله دانش آموزان

صفحه 141-153
ربابه یوسفی؛ پروین صمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.