دوره و شماره: دوره 11، شماره 37، پاییز 1395، صفحه 63-80، صفحه 1-143  XML

1

بکارگیری رویه جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه برای زمانبندی مسئله جریان کارگاهی بدون صف های میانی با استفاده از تبدیل به مسئله فروشنده دوره گرد

صفحه 1-12
جواد بهنامیان؛ روناک محمدی؛ امید رضایی

2

روش جدیدی برای رتبه‌بندی قواعد حاصل از داده‌کاوی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

صفحه 13-30
حسین عزیزی

3

بررسی تأثیر ابعاد محتوایی بر ابعاد ساختاری در طراحی ساختار سازمانی بانک تجارت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(Fuzzy AHP)

صفحه 31-42
داود خسروانجم؛ آمنه خدیور؛ شقایق توکلی

4

شناسایی و انتخاب بهترین تأمین‌کنندگان با بکارگیری روش تصمیم‌گیری چندشاخصه QUALIFLEX

صفحه 43-54
سهیل حسین زاده؛ هاشم معزز؛ ساسان بیگ اینالویی

5

زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات در افزایش درآمد و بهره وری درشرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صفحه 55-62
فرهاد وفایی؛ امیر مرادی؛ سینا فرجی

6

ارائه چارچوبی برای حل مسائل Dynamic MCDM در شرایط فازی (مطالعه موردی: اورژانس و تریاژ بیماران

صفحه 63-80
علیرضا علی نژاد

7

طراحی مدل اندازه گیری چابکی با استفاده از روش فراترکیب (مطالعه موردی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز)

صفحه 81-100
رحیم قاسمیه؛ امیرعباس سامی نیا؛ محمد حسن همتی طاحونه؛ ابوالفضل کویری بیدگلی

8

بررسی نقش عوامل فیزیکی محیط کار(ارگونومی) بر افزایش بهره‌وری کارکنان بانک تجارت شیراز

صفحه 101-115
فاطمه کدخدایی؛ سید مسعود سیدی

9

بررسی تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر وقوع چرخه های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش تجربی لوکاس

صفحه 117-128
فرزاد معیری؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حسین مهرابی بشر ابادی

10

برون سپاری در حمل و نقل ریلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

صفحه 129-142
محمد مهدی موحدی؛ نیما سعیدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.