دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، پاییز 1395، صفحه 161-172، صفحه 1-230  XML

1

بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 1-14
عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد

2

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 15-28
پریسا سجادی؛ مجید کریم پور ریحان

3

تحلیل تطبیقی احساس امنیت در قلمروهای مرزی (نمونه‌ی موردی؛ کردستان ایران و کردستان عراق)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 29-42
افشین متقی

4

سیاست آب در حوضۀ آبریز کارون بزرگ و چالش‌های هیدروپلیتیکی ناشی از آن

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 43-60
یـاشار ذکی؛ مصطفی رشیدی

5

بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی‌کردها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان کردستان

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 61-75
عباس علی پور؛ حسن سعادتی جعفرآبادی؛ حسن جباری

6

بررسی تاثیر مدیریت و برنامه‌ریزی بر توسعه گردشگری با تاکید برآثار تاریخی و باستانی استان خوزستان (مطالعه موردی معبد چغازنبیل)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 77-93
حبیب الله کریمیان؛ مهسا فکار

7

بررسی مشارکت شهروندان تهرانی در امور شهری با تاکید بر شهر سالم (منطقه 1 و 20 شهرتهران)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 95-110
نیر پیراهری؛ منصوره تاجیک

8

بررسی وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه‌های شهری استان مازندران با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره VIKOR

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 111-123
نصرت برزگر؛ حسین موسی زاده؛ ایوب بدراق نژاد؛ مهدی خداداد

9

مکان‌یابی صنایع کارخانه‌ای با روش (AHP) و مدل منطق فازی در شهرستان سبزوار

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 125-147
قاسم کیخسروی؛ حسن لشکری؛ مجتبی بقایی؛ مهدی نهالدانی

10

برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژیک در حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روشSCS ، رودبار، استان گیلان

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 149-159
فرهاد حمزه؛ اردوان بهزاد

11

سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل HDI

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 161-172
ایمان چقاجردی؛ رضا مختاری ملک آبادی

12

تبیین جایگاه مهاجرت معکوس در بازساخت روستاهای شمال استان اردبیل

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 173-192
اسماعیل ابراهیمی

13

ارزیابی عملکرد پیاده راه و نقش‌پذیری آن در جهت جنبش پیاده گستری و آسایش حرکت پیاده در برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی منطقه 2 تهران)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 193-210
آزیتا رجبی؛ مسعود مهدوی؛ محمد ابراهیم درزی رامندی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.