1.

پردازش مفاهیم هنری با شگردهای تصویری و صنایع ادبی اشعار فصیحی هروی

صفحه 1-20

2.

مقایسۀ کارکرد زیبایی‌شناختی اسطوره در قصاید سنایی و انوری

صفحه 21-47

3.

کاربردشناسی جمله‌های پرسشی در اشعار فریدون مشیری

صفحه 47-71

4.

بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی تأکید و ادوات آن در زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی

صفحه 73-89

5.

بررسی شیوه‌های تصویرگری با سازها و موسیقی در قصاید خاقانی

صفحه 91-115

6.

بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی مولانا بر مبنای الگوی لیچ

صفحه 117-138

7.

بررسی رابطۀ بینامتنی دو غزل از فخرالدین عراقی و حافظ (مقایسه غزلی استقبال شده از فخرالدین عراقی توسط حافظ)

صفحه 139-160

8.

راهبرد مطلوب خوانش شعر؛ تخییل یا تصدیق؟ ملاحظاتی در خوانش شعر بر اساس آراء خواجه نصیر طوسی با توجه به مفهوم شراب در شعر حافظ

صفحه 161-180

9.

نماد‌شناسی ابزار در شاهنامه فردوسی

صفحه 181-205


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.