دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، زمستان 1396، صفحه 261-279، صفحه 1-320  XML

1

ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر آمل)

صفحه 1-14
رقیه فتحی؛ سیروس شفقی؛ حسن بیک محمدی

2

بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران: مطالعه موردی استان سمنان در راستای ارائه یک مدل علمی بر مبنای متغیرهای جغرافیایی

صفحه 15-43
محمد بلوچی؛ حیدر لطفی

3

فرصت‌های ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خاورمیانه (مطالعه موردی کشور عراق از 2010 -2017)

صفحه 45-60
محمد اخباری

4

برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران

صفحه 67-91
سروش فتحی؛ مهدی مختارپور

5

تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد)

صفحه 93-107
منیژه احمدی؛ بهروز محمدی یگانه؛ سروش سنایی مقدم

6

تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی-کالبدی و تاثیرآن بر رضایتمندی ساکنان مطالعه موردی: سکونتگاه غیررسمی شهر همدان (کوی ولیعصر)

صفحه 109-124
محمدعلی محمدی؛ مجید شمس

7

ترسیم ساختار توسعه گردشگری تفریحی ورزشی مبتنی بر مسیرها و راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی جزیره قشم)

صفحه 125-143
مهدی سوادی

8

تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار)

صفحه 145-161
زهره شهریاری؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ عبدالرضا فرجی راد

9

جامعه شبکه‌ای و تروریسم نوین؛ بررسی منابع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه در راستای دستیابی به یک مدیریت اجرایی برای امنیت

صفحه 163-186
داود عابدینی

10

تحلیل متغیرهای جغرافیائی رفتارهای کارآفرینی روستائیان تولید کننده شهرستان گرمساردر توسعه روستائی (ارائه یک مدل راهبردی برای روستاهای منطقه گرمسار)

صفحه 187-201
امیرحسین مینائی؛ محمدصادق صبوری

11

تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا

صفحه 197-221
عزت اله عزتی؛ جواد معیتی؛ شیدا مرتضایی

12

آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان)

صفحه 229-243
اعظم خدادادی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی

13

تحلیل شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران)

صفحه 245-260
شیدا حیدریان؛ محمود رحیمی؛ ثریا فتح الهی؛ سیروان غفوری

14

تحلیل بحران سوریه با تأکید بر بازیگران و تأثیر آن بر امنیت سازی درخلیج فارس

صفحه 261-279
حجت اله حیدری؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ عزت اله عزتی

15

بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی توسعه پایدار و سطح برخورداری آن در کلان‌شهرهای ایران

صفحه 275-298
سید امیرحسین منجم زاده؛ کرامت الله زیاری؛ حمیدرضا ماجدی

16

ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری

صفحه 305-320
محمد صادق علیائی؛ کاظم خزایی

17

ارزیابی و اولویت‌بندی مراکز ثقل شهری و ارائه راهکارهای دفاعی از منظر پدافند غیر عامل (با نگرش موضوعی به بندر بوشهر)

صفحه 315-332
سمیرا قیاسی؛ بهناز امین نیری؛ ساسان بداقلو؛ حسن حسینی امینی

18

تحلیل و بررسی چالش‌های بازارچه‌های مرزی در ایران: مطالعه موردی بازارچه‌های مرزی استان بوشهر

صفحه 333-353
عبدالرسول افراسیابی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.