دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، زمستان 1396، صفحه 261-279، صفحه 1-320  XML

1

ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر آمل)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 1-14
رقیه فتحی؛ سیروس شفقی؛ حسن بیک محمدی

2

بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران: مطالعه موردی استان سمنان در راستای ارائه یک مدل علمی بر مبنای متغیرهای جغرافیایی

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 15-43
محمد بلوچی؛ حیدر لطفی

3

فرصت‌های ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خاورمیانه (مطالعه موردی کشور عراق از 2010 -2017)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 45-60
محمد اخباری

4

برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 67-91
سروش فتحی؛ مهدی مختارپور

5

تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 93-107
منیژه احمدی؛ بهروز محمدی یگانه؛ سروش سنایی مقدم

6

تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی-کالبدی و تاثیرآن بر رضایتمندی ساکنان مطالعه موردی: سکونتگاه غیررسمی شهر همدان (کوی ولیعصر)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 109-124
محمدعلی محمدی؛ مجید شمس

7

ترسیم ساختار توسعه گردشگری تفریحی ورزشی مبتنی بر مسیرها و راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی جزیره قشم)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 125-143
مهدی سوادی

8

تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 145-161
زهره شهریاری؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ عبدالرضا فرجی راد

9

جامعه شبکه‌ای و تروریسم نوین؛ بررسی منابع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه در راستای دستیابی به یک مدیریت اجرایی برای امنیت

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 163-186
داود عابدینی

10

تحلیل متغیرهای جغرافیائی رفتارهای کارآفرینی روستائیان تولید کننده شهرستان گرمساردر توسعه روستائی (ارائه یک مدل راهبردی برای روستاهای منطقه گرمسار)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 187-201
امیرحسین مینائی؛ محمدصادق صبوری

11

تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 197-221
عزت اله عزتی؛ جواد معیتی؛ شیدا مرتضایی

12

آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 229-243
اعظم خدادادی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی

13

تحلیل شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 245-260
شیدا حیدریان؛ محمود رحیمی؛ ثریا فتح الهی؛ سیروان غفوری

14

تحلیل بحران سوریه با تأکید بر بازیگران و تأثیر آن بر امنیت سازی درخلیج فارس

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 261-279
حجت اله حیدری؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ عزت اله عزتی

15

بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی توسعه پایدار و سطح برخورداری آن در کلان‌شهرهای ایران

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 275-298
سید امیرحسین منجم زاده؛ کرامت الله زیاری؛ حمیدرضا ماجدی

16

ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 305-320
محمد صادق علیائی؛ کاظم خزایی

17

ارزیابی و اولویت‌بندی مراکز ثقل شهری و ارائه راهکارهای دفاعی از منظر پدافند غیر عامل (با نگرش موضوعی به بندر بوشهر)

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 315-332
سمیرا قیاسی؛ بهناز امین نیری؛ ساسان بداقلو؛ حسن حسینی امینی

18

تحلیل و بررسی چالش‌های بازارچه‌های مرزی در ایران: مطالعه موردی بازارچه‌های مرزی استان بوشهر

فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
صفحه 333-353
عبدالرسول افراسیابی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.