دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار 1388، صفحه 1-20، صفحه 1-133  XML

1

ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک در شرکتهای تولیدی با استفاده از AHP فازی

صفحه 1-20

2

ارائه روشی جهت تعیین اندازه انباشته در مسایل برنامه ریزی تک مرحله ای در حالت وجود محدودیت

صفحه 21-30

3

کاربرد روش تاگوچی در بررسی کاهش انحراف مقادیر پارامترها ( مطالعه موردی : اسیدیته و PH نوشابه فانا در کارخانه روز نوش کرمانشاه)

صفحه 31-50

4

طراحی نمودار کنترل تغییر پذیری فرایندهای دو متغیره نرمال

صفحه 51-60

5

شناسایی عوامل موثر در ارزیابی و انتخاب شیوه مطلوب انتقال تکنولژی در شرکت گاز تهران بزرگ

صفحه 61-78

6

انتخاب و مدیریت پورتفو لیوی پروژه با استفاده از فرایندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: مجموعه هلدینگ ساختمان ایران)

صفحه 79-92

7

تغییر تاثیر قانون مالیات بر درامد شرکت هابر سرمایه گذاری شرکت های تولیدی

صفحه 93-112

8

بررسی نقش مدیریت دانش و خلاقیت بر بالندگی سارمانی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

صفحه 113-132


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.