دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، بهار 1391، صفحه 9-23، صفحه 9-106  XML

1

تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش‌بینی فرسودگی شغلی

صفحه 9-23
فهیمه پیرساقی؛ مهرداد حاجی حسنی؛ کیومرث فرح بخش؛ سمیه سلیمانی

2

رابطه میان عوامل کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

صفحه 25-37
حمیدرضا بهرامی؛ امیر صادق‌زاده

3

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن با استرس شغلی

صفحه 39-49
ربابه شرزوانی؛ علی محمد نظری؛ فریدون یاریاری

4

رابطه معنویت در کار و تعهد سازمانی به عنوان نگرش شغلی در دانشگاه

صفحه 51-58
مسعود گودرزی؛ زهرا کریمی اراضی

5

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی با رضایت شغلی

صفحه 59-71
بیتا ترابی؛ سلطانعلی کاظمی؛ احمد حاجبی؛ معصومه فلاحی

6

ارتباط ابعاد مهم کنترل شغلی با التزام کاری کارکنان پالایشگاه آبادان

صفحه 73-84
الهام ساعی؛ عبدالزهرا نعامی؛ عبدالکاظم نیسی

7

گرایش زنان به پیشرفت سازمانی

صفحه 85-93
اعظم وزیری نسب

8

مقایسه خودکارآمدی، امید، رضایت از زندگی و استرس شغلی در شرکت‌های خصوصی و دولتی

صفحه 95-106
مرتضی عظیمی؛ اکرم سلیمی؛ سمیه حاجی پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.