دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 11-34، صفحه 216-1  XML

1

اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف)

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
صفحه 11-34
مهرداد آقاشریفیان؛ پرویز رستگار جزی؛ محسن قاسم پور راوندی

2

بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
صفحه 35-50
مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم؛ زهرا ترحمی

3

بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
صفحه 51-66
حمید ابهری؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری

4

واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
صفحه 67-86
سهیلا رستمی؛ مهرانگیز روستایی

5

حق اختصاص

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
صفحه 87-112
محمد صادقی

6

جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
صفحه 113-146
مجید عباسی؛ علی غریبه؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده

7

کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
صفحه 147-160
عباس عرب خزائلی؛ احمد مرادخانی

8

تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین) خمس

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
صفحه 161-178
عباس نیکزاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.